asist. Sanja Roškar, mag. psih.

psihologinja

Moto: “Z nasmehom si polepšaj dan!”

Foto: Peter Irman

Več o strokovnjakinji

Je asistentka s področja psihologije in psihologinja z opravljenim strokovnim izpitom v zdravstvu, trenutno zaposlena v UKC Maribor.  

Leta 2017 je zaključila magistrski študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, od lani pa nadaljuje z doktorskim študijem na Univerzi v Mariboru, smer Psihologija. 

Že v času dodiplomskega študija se je posvečala predvsem kliničnopsihološkemu delu z odraslimi, zato se je vključevala v različne oblike prostovoljnega dela, se udeleževala strokovnih srečanj ter izobraževanj. Nevropsihološko znanje in izkušnje je sprva pridobivala kot prostovoljka, pozneje pa kot praktikantka na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Klinično prakso je poglobila v Londonu in sicer v tamkajšnji National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square,  kjer sta jo posebej pritegnili področji nevroonkologije in paliativne oskrbe, na katerih se je še dodatno izobraževala. 

V sodelovanju z UKC Maribor kot strokovna sodelavka – psihologinja vodi mesečne psihoedukativne delavnice v programu celostne rehabilitacije Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, ter podporne skupine bolnikov in svojcev v Združenju Europa Donna Slovenija.

Asist. Sanja Roškar, mag. psih., je v procesu izobraževanja po modalitetah kognitivno-vedenjske terapije, trenutno se v okviru raziskovalnega dela posveča predvsem psihološkim vidikom vračanja na delovno mesto po končanem onkološkem zdravljenju pri mlajših bolnikih. Na strokovnih srečanjih in posvetovalnicah za bolnike sodeluje kot predavateljica in vodja delavnic o psihoedukaciji, komunikaciji in psiholoških  vidikih zdravstvene obravnave onkoloških bolnikov. Je avtorica in soavtorica poljudnih, strokovnih ter znanstvenih prispevkov v domačih in tujih publikacijah s področja psihoonkologije. 

Prosti termini (45 min)

junij 2024

Torek, 18. junij
17:00
Sreda, 19. junij
17:00
Sreda, 26. junij
17:00

Ostali strokovnjaki

Urška Jelenko, univ. dipl. inž. živil. tehnol.  

klinična dietetičarka

Nina Erjavec Merklin, mag. psih.

klinična psihologinja

Jana Pahole, dr. med.

spec. internistične onkologije

PODPORNIKI

AZ_RGB_H_COL