Jana Pahole, dr. med.

spec. internistične onkologije

Moto: “Vsak dan je nova priložnost.”

Več o strokovnjakinji

Jana Pahole je bila kot specialistka internistične onkologije dve desetletji zaposlena na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Sprva je delovala na Oddelku za akutno paliativno oskrbo, kasneje kot dolgoletna zdravnica na Oddelku za limfome, od januarja 2023 pa se Jana Pahole v zasebni zdravniški praksi posveča integrativni onkologiji.

Poleg dolgoletnega vsakdanjega dela z onkološkimi bolniki je izobraževala zdravstveno  osebje in splošno javnost ozaveščala o limfomih in pomenu ohranjanja kakovosti življenja v času bolezni.

Pri svojem zdravniškem delu in obče v odnosih z ljudmi stavi na odprto komunikacijo, ki je po njenem mnenju ključna za zaupanje, brez katerega si sodelovalnega odnosa med bolnikom in zdravnikom ni moč predstavljati.

Da bi to lahko dosegla, morata bolnik in zdravnik komunicirati iskreno, spoštljivo in pri tem  uporabljati jezik, ki je obema razumljiv. Zaradi pomanjkanja časa, včasih pomanjkljive spretnosti v komunikaciji ali čustvenega stresa bolnika ob spoprijemanju z rakom to ni vedno mogoče. Nemalokrat se bolniku ali njegovim svojcem šele po obravnavi pri zdravniku porajajo vprašanja, na katere niso prejeli ustreznih odgovorov; jih niso razumeli; jim pojasnil zdravnik morda še ni mogel podati ali pa so se vprašanja bolnika in svojcev pojavila kasneje, v vsakdanjem življenju z boleznijo.

Zato je posvet s strokovnjakinjo za limfome Jano Pahole, dr. med., lahko dragocena priložnost, da bolniki in svojci pridobijo dodatne informacije o:

  • soočanju z limfomom,
  • razumevanju zdravniških izrazov, 
  • preprečevanju in obvladovanju neželenih učinkov zdravljenja limfoma,
  • kakovosti življenja v času zdravljenja ali življenja z limfomom,
  • paliativni oskrbi bolnika.

Vabljeni k prijavi na posvet z Jano Pahole, dr. med., spec. internistične onkologije. 

Prosti termini (45 min)

julij 2024

Petek, 26. julij
18:00
Petek, 26. julij
19:00

avgust 2024

Ponedeljek, 05. avgust
10:00
Ponedeljek, 05. avgust
11:00
Petek, 16. avgust
11:00
Torek, 20. avgust
18:00
Torek, 20. avgust
19:00

Ostali strokovnjaki

asist. Sanja Roškar, mag. psih.

psihologinja

Nina Erjavec Merklin, mag. psih.

klinična psihologinja

Urška Jelenko, univ. dipl. inž. živil. tehnol.  

klinična dietetičarka

PODPORNIKI

AZ_RGB_H_COL