Splošni pogoji poslovanja

  1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (v nadaljevanju SZBLL), kot nosilec spletne posvetovalnice s strokovnjaki posvetuj.se spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Osebnih podatkov uporabnikov spletne strani posvetuj.se ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Vaš elektronski naslov, ki ga posredujete ob rezervaciji termina ali v ostalih primerih, ko vpišete svoj email na spletni strani posvetuj.se nam bo služil le za obveščanje o informacijah povezanih s posvetovanjem.

SZBLL ne bo preverjalo, urejalo ali razkrilo vsebine osebnih podatkov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice SZBLL ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

Zaradi omogočanja storitve čim širšemu krogu ljudi je posameznemu uporabniku zaenkrat omogočena rezervacija enega termina pri psihologinji, enega termina pri dietetičarki in enega termina pri onkologinji na mesec.

  1. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev SZBLL se strinjate, da vse storitve spletne strani SZBLL uporabljate na lastno odgovornost. Storitve spletne strani so na voljo po načelu  “kot so na razpolago”. SZBLL ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve spletne strani  popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako SZBLL ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene.

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od SZBLL, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

  1. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE

SZBLL ne prevzema odgovornosti za:

(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba storitev spletne strani posvetuj.se;

(ii) Nobene stroške, ki jih povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo storitev spletne strani posvetuj.se;

(iii) Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve posvetuj.se.

  1. ZAKONI

Pogoji sodelovanja so odvisni in od zakonov in drugih elementov prava RS.