Strokovnjaki s področja psihologije, klinične dietetike in onkologije

V okviru naše spletne platforme vam brezplačni posvet nudijo izbrani strokovnjaki s področja psihologije, klinične dietetike in onkologije. Sodelujoči strokovnjaki dobro poznajo potrebe in težave hematološkoonkoloških bolnikov in lahko pomagajo takrat, ko potrebujete nasvet in pomoč, brez čakalne dobe.

Psihologija

Klinična prehrana

Posvet z onkologinjo

asist. Sanja Roškar, mag. psih.

psihologinja

Nina Erjavec Merklin, mag. psih.

psihologinja

Klinična prehrana

Urška Jelenko, univ. dipl. inž. živil. tehnol.  

klinična dietetičarka

Posvet z onkologinjo

Jana Pahole, dr. med.

spec. internistične onkologije

Dodatni opis

Celo paleto različnih čustev in občutkov, ki se bolniku in svojcem porajajo ob diagnozi in soočanju z boleznijo ali po njej, je sprva težko sprejeti in predelati. Strah, jeza, žalost, negotovost so le nekateri izmed njih. Stiske bolnikov in njihovih svojcev so si pogosto podobne. Tudi svojci se neredko počutijo nemočne, svojemu bližnjemu želijo pomagati, pa ne vedo, kako. Nemalokrat pa se tudi sami soočajo z velikim strahom, da bi izgubili svojega bližnjega. Psihološka pomoč je zato zelo pomembna, saj posamezniku pomaga prepoznati svoje misli, čustva in vedenje, s čimer se lažje spoprime z boleznijo ali lažje pomaga in spodbuja bolnika. Prav tako pa lahko izkušen strokovnjak tudi ustrezno svetuje, kako bolniku ali svojcu pomagati, kadar se znajde v stiski.

Za uspešno zdravljenje in dobro kakovost življenja bolnika pa je zelo pomembna tudi ustrezna prehranjenost bolnika. Bolniki imajo v času zdravljenja in okrevanja pogosto prehranske težave, zato potrebujejo nasvet izkušenega kliničnega dietetika. Ta jim lahko pomaga s priporočili za ustrezno prehrano v času zdravljenja in po njem, ter svetuje pri težavah, ki so lahko posledica zdravljenja ali same bolezni. Na posvetih lahko sodelujejo tudi svojci bolnika, še posebej je to dobrodošlo, kadar te pomagajo pri sestavi in pripravi dnevnih obrokov.

Zelo pomembno je, da so bolniki in njihovi svojci skozi celoten proces diagnostike, zdravljenja ali življenja z boleznijo tudi dobro informirani s strani zdravstvenih strokovnjakov o poteku diagnostike, možnostih zdravljenja, stranskih učinkih in posledicah zdravljenja, o podpornih oblikah pomoči za boljšo kakovost življenja. Včasih pa se tudi po pregledu pri zdravniku specialistu pojavijo vprašanja ali pa bi si bolnik oz. svojec želel dodatnega pogovora in razlage. Na posvetovalnici z zdravnico specialistko internistične onkologije, lahko tako bolniki kot svojci prejmejo dodatne razlage o zdravljenju limfomov, podpornih oblikah pomoči, paliativni oskrbi ter tudi odgovore na različna druga vprašanja povezana z onkološko boleznijo.

Posvetujte se s strokovnjakom

To je pravi naslov, s pomočjo katerega želimo, da bolniki ali svojci bolnika najdete zase psihološko in prehransko podporo ter podporo zdravnice onkologinje. Rezervirajte si svoj termin z izbranim zdravstvenim strokovnjakom in pridobite strokovne brezplačne odgovore na vaša vprašanja glede prehrane, soočanja z boleznijo, stranskih učinkov zdravljenja, podpornih oblik pomoči za boljšo kakovost življenja ali s področja paliativne oskrbe.

PODPORNIKI

AZ_RGB_H_COL