dr. Vesna Radonjić Miholič

specialistka klinične psihologije

Moto: “Sreča je dosegljiva!”

Foto: Peter Irman

Več o strokovnjakinji

Dolgoletna specialistka klinične psihologije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča je sodelovala pri razvoju in izvajanju različnih programov rehabilitacije za osebe po boleznih ali poškodbah. Psihološka podpora bolnikom je po mnenju izkušene strokovnjakinje nadvse pomemben dejavnik procesa soočanja z boleznijo in njenimi posledicami ter tudi po zaključku zdravljenja.

Klinično delo s številnimi bolniki vseh starostnih obdobij in srečanja z njihovimi bližnjimi so bogatila profesionalne in povsem osebne izkušnje dr. Vesne Radonjić Miholič, ji omogočila globlji strokovni uvid in jo opremila z novimi spoznanji. Strokovno znanje je nadgrajevala z dodatnimi izobraževanji in doktorirala s področja psihosocialne rehabilitacije oseb po nezgodnih poškodbah možganov. Ob kliničnem delu je sodelovala tudi v raziskovalnih programih ter opravljala pedagoško in publicistično delo.

V duševnosti se lahko skrivajo številne pasti, vzniknejo mnogi strahovi in bolečine, a tudi neslutene moči za spopadanje z najtežjimi preizkušnjami in doseganje zadovoljstva in sreče v življenju. Priče smo napredku znanosti v medicini, ki premaguje številne bolezni in podaljšuje življenje bolnikov. Programi rehabilitacije so v teh procesih izredno pomembni, saj ljudem, ki preživijo težke bolezni ali poškodbe in se v vsakdanje življenje vračajo z dolgotrajnimi ali trajnimi posledicami, pomagajo, da bi dosegali kar najvišjo kakovost življenja. Usmerjeni so v pomoč posamezniku, da prepozna in razvije svoje sposobnosti, veščine in se dejavno usmeri v doseganje svojih načrtov in ciljev na vseh področjih življenja.

Prosti termini (45 min)

maj 2022

Petek, 27. maj
10:00

Ostali strokovnjaki

asist. Sanja Roškar, mag. psih.

psihologinja

Urška Jelenko, univ. dipl. inž. živil. tehnol.  

klinična dietetičarka

Nina Erjavec Merklin, mag. psih.

klinična psihologinja

GLAVNI PODPORNIK

PODPORNIKI

AZ_RGB_H_COL