Nina Erjavec Merklin, 
mag. psih.

klinična psihologinja

Več o strokovnjakinji

Nina Erjavec Merklin, mag. psih, je specializantka klinične psihologije, zaposlena na Kliničnem oddelku za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana.

Magistrski študij Psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključila leta 2016 in se zaposlila na Interni kliniki UKC Ljubljana, kjer je sprva delala predvsem z bolniki z diabetesom in srčno-žilnimi boleznimi, po opravljenem strokovnem izpitu v zdravstvu pa se je polno posvetila bolnikom s hematološkimi boleznimi na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana ter začela opravljati specializacijo iz klinične psihologije.

V obdobju dodiplomskega in magistrskega študija se je prostovoljno udejstvovala na področju dela z otroki v kliničnem okolju, tako v obliki individualnega dela kot podpore na delavnicah s starši. Magistrsko nalogo je opravljala na temo duševnega zdravja pri uporabnikih nelegalnih drog, po zaključenem študiju pa raziskovalno delo nadaljuje na področju hematologije. Objavljene ima tako strokovne kot poljudne članke v različnih publikacijah.

Zaključila je drugo stopnjo študija kognitivno-vedenjske terapije, ki jo pod supervizijo kot glavno psihoterapevtsko modaliteto uporablja pri delu z bolniki na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in v programih Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Izobraževanje iz psihoterapije še nadaljuje.

Kot strokovna sodelavka Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo vodi mesečne psihoedukativne delavnice in je nosilka psihosocialnega modula programa celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki Skupaj na poti do zdravja. V zadnjem času sodeluje tudi v projektu posvetovalnic s strokovnjaki Posvetuj.se,  kjer zagotavlja individualno psihološko obravnavo bolnikom po zaključeni hospitalizaciji.

Meni, da so podporni programi združenja za bolnike in svojce izjemno pomembni, saj prispevajo k boljši kakovosti življenja po preboleli bolezni in bolniku pomagajo pri vračanju v življenje. Zato bolnikom po preboleli bolezni svetuje, naj se programov in aktivnosti združenja v čim večji meri udeležujejo, saj je prepričana, da bi moral biti vsak bolnik deležen celostne obravnave.

 

Prosti termini (45 min)

julij 2024

Četrtek, 25. julij
16:00

Ostali strokovnjaki

asist. Sanja Roškar, mag. psih.

psihologinja

Urška Jelenko, univ. dipl. inž. živil. tehnol.  

klinična dietetičarka

Jana Pahole, dr. med.

spec. internistične onkologije

PODPORNIKI

AZ_RGB_H_COL