Nina Erjavec Merklin, mag. psih.

klinična psihologinja

Več o strokovnjakinji

Nina Erjavec Merklin, mag. psih, je specializantka klinične psihologije, zaposlena na Kliničnem oddelku za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana.

Magistrski študij Psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključila leta 2016 in se zaposlila na Interni kliniki UKC Ljubljana, kjer je sprva delala predvsem z bolniki z diabetesom in srčno-žilnimi boleznimi, po opravljenem strokovnem izpitu v zdravstvu pa se je polno posvetila bolnikom s hematološkimi boleznimi na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana ter začela opravljati specializacijo iz klinične psihologije.

V obdobju dodiplomskega in magistrskega študija se je prostovoljno udejstvovala na področju dela z otroki v kliničnem okolju, tako v obliki individualnega dela kot podpore na delavnicah s starši. Magistrsko nalogo je opravljala na temo duševnega zdravja pri uporabnikih nelegalnih drog, po zaključenem študiju pa raziskovalno delo nadaljuje na področju hematologije. Objavljene ima tako strokovne kot poljudne članke v različnih publikacijah.

Zaključila je drugo stopnjo študija kognitivno-vedenjske terapije, ki jo pod supervizijo kot glavno psihoterapevtsko modaliteto uporablja pri delu z bolniki na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in v programih Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Izobraževanje iz psihoterapije še nadaljuje.

Kot strokovna sodelavka Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo vodi mesečne psihoedukativne delavnice in je nosilka psihosocialnega modula programa celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki Skupaj na poti do zdravja. V zadnjem času sodeluje tudi v projektu posvetovalnic s strokovnjaki Posvetuj.se,  kjer zagotavlja individualno psihološko obravnavo bolnikom po zaključeni hospitalizaciji.

Meni, da so podporni programi združenja za bolnike in svojce izjemno pomembni, saj prispevajo k boljši kakovosti življenja po preboleli bolezni in bolniku pomagajo pri vračanju v življenje. Zato bolnikom po preboleli bolezni svetuje, naj se programov in aktivnosti združenja v čim večji meri udeležujejo, saj je prepričana, da bi moral biti vsak bolnik deležen celostne obravnave.

 

Prosti termini (45 min)

Ostali strokovnjaki

asist. Sanja Roškar, mag. psih.

psihologinja

Urška Jelenko, univ. dipl. inž. živil. tehnol.  

klinična dietetičarka

Jana Pahole, dr. med.

spec. internistične onkologije

PODPORNIKI

AZ_RGB_H_COL