V hudi stiski so lahko tudi bolnikovi svojci

18. julija 2022 je Ameriška zveza za hematologijo (American Society of Hematology) objavila izsledke  raziskave, ki jo je opravila dr. Elizabeth O’Donnell, onkologinja iz Splošne bolnišnice Massachusetts, s sodelavci. Ugotovili so, da se je 44,1 % oskrbovalcev – družinskih članov bolnikov z diseminiranim plazmocitomom soočalo s simptomi klinične anksioznosti, 15,8 % s simptomi depresije in 24,2 % s simptomi posttravmatske stresne motnje (PTSD). Stopnja anksioznosti pri oskrbovalcih je celo višja kot pri bolnikih, pri katerih so opravili podobno študijo.